Vrijwilligers

De organisatie van de avondvierdaagse is niet mogelijk zonder vrijwilligers om de routes uit te zetten, de rustplaatsen te bemannen, en om het verkeer in goede banen te leiden. We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen helpen om de kinderen vier leuke avonden te bezorgen. In overleg kan dat ook op één of meerdere avonden. stuur dan een mail naar info@awc-avond4daagse.nl, of telefoonnummer (06) 20283978

Bestuursleden gezocht

We zoeken bestuursleden die ons willen helpen met het organiseren van de avondvierdaagse. Het huidige bestuur is te klein en kan op termijn de organisatie van de jaarlijkse avondvierdaagse niet meer garanderen. Heb je belangstelling neem dan contact op via e-mailadres info@awc-avond4daagse.nl, of telefoonnummer 055 – 3660942