Aanmelden groepen 2022

Inschrijven kan online van 1 mei t/m 10 juni 2022

Het inschrijfgeld bedraagt voor alle leeftijden € 5,00 per persoon, te betalen op IBAN-nummer NL81 RABO 0103 1275 42 t.n.v. Stichting Apeldoorns Wandelcomité te Apeldoorn.

Begeleiding van groepen/ scholen is gratis. Uiteraard ontvangt u dan geen herinnering en komt u niet in aanmerking voor traktaties.

2 t/m 10 personen aanmelden

Wilt u een groep van tussen de 2 en 10 personen aanmelden? Klik dan op de knop hieronder

Onvolledige inschrijving

Wanneer een inschrijving onvolledig is, (geen opgaaf van de te lopen afstand, of voor de hoeveelste keer men mee doet) wordt de persoon automatisch ingeschreven voor de 5 kilometer afstand of voor deelname voor de 1e keer. Wijziging van deze gegevens, kan alleen na afloop van de eerste avond op het startbureau geregeld worden.

Meer dan 11 personen aanmelden

Scholen die al eerder hebben meegelopen en nieuwe scholen die zich vooraf hebben gemeld kunnen zich aanmelden via email naar info@awc-avond4daagse.nl. Via de knop “Download formulier” kan een excel document gedownload worden. Sla dit document eerst op, op uw eigen PC. Vul voor elke afstand een formulier in en geef dit formulier een unieke naam. Per school kunnen meerdere ingevulde aanmeldingsformulieren ingeleverd worden, bijvoorbeeld per groep / klas. Begeleiders hoeven niet meer te betalen en aangemeld te worden,  tenzij men voor een herinnering wil lopen of gebruik wil maken van de traktaties. De of het ingevulde aanmeldingsformulier(en) moet u via e-mail voor de sluitingsdatum (7 juni 2019 om 24.00 uur) retourneren aan: info@awc-avond4daagse.nl.

Inschrijven wordt op de meeste telefoons niet ondersteund. Het is het eenvoudigst om dit op uw computer te doen.