Afstanden

De te lopen afstand is afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer;

Leeftijd Afstand per dag
4 tot 8 jaar uitsluitend + 5 km (totaal + 20 km)

8 jaar en ouder + 10 km (totaal + 40 km)

Advies: pas vanaf 8 jaar meelopen op de 10 km.

Startplaats

S.V. Orderbos , afdeling Voetbal, Sportpark Orderbos te Apeldoorn.

Starttijden (maandag tot en met donderdag):

Afstand Starttijd
individueel: 5 en 10 km van 18.10 – 19.00 uur
groepen: 5 en 10 km van 18.15 – 19.00 uur

Sluiting startbureau: 21.00 uur

* De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die te laat bij de splitsing tussen de 10 en de 5 km zijn, door te sturen op de 5 km.